Inici del Contingut

Informació general

La metodologia docent que es segueix en el màster és semipresencial. Cadascun dels dos semestres s'inicia amb un bloc de docència presencial, que té una durada de dues setmanes en el cas del mòdul troncal (primer semestre) i una durada de quatre jornades al mòdul optatiu (segon semestre). A aquestes jornades segueix la realització d'activitats on line setmanals per a cada un dels mòduls.

Al final de les sessions presencials del mòdul troncal s'efectua una prova sobre els continguts tractats en les sessions presencials.

Després de les sessions de docència presencial, els alumnes que matriculin tot el màster han de realitzar un total de 17 activitats on line en el mòdul troncal i 6 activitats on line en el mòdul optatiu.