Inici del Contingut

Distribució per semestres

En el primer semestre del màster  es cursa el mòdul troncal, de 38 crèdits. Els alumnes han de realitzar un total de 17 activitats on line després de les dues setmanes de sessions presencials (durant el més de novembre) i la realització de la prova sobre els continguts tractats en les sessions corresponents a les assignatures troncals.

Al llarg del segon semestre del màster es cursa el mòdul optatiu , en què s'han de matricular de 12 crèdits (corresponents a 2 optatives a escollir entre les 4 que s'ofereixen). Després de la docència presencial d'aquest segon bloc, que es compon de dues jornades de dos dies per a cadascuna de les optatives, s'han de realitzar 6 activitats on line.

La càrrega docent en aquest segon semestre és inferior al primer perquè en ell es fa compatible el seguiment del mòdul optatiu amb la realització del treball de recerca del màster (10 crèdits). La finalització del treball, però, no coincideix amb la fi del segon semestre, sinó que la seva defensa s'efectua l'última setmana de setembre, amb la qual cosa el termini per al lliurament finalitza la primera setmana de setembre.

La superació dels mòduls tant troncal com optatiu constitueixen requisits per a la defensa del treball de recerca.