Inici del Contingut

Idioma d'impartició

La llengua vehicular d'aquest màster serà el castellà, i es podrà usar de manera més reduïda l'anglès.