Inici del Contingut

Per què estudiar?

El màster té com a objectiu essencial oferir una formació especialitzada que integri els diversos continguts disciplinaris que conflueixen en el sistema de justícia penal, objectiu que es correspon amb una necessitat de formació integral per a qui vulgui orientar la seua activitat professional o científica en aquest àmbit. Pretén atorgar una formació especialitzada i integral als graduats en Dret, Criminologia, Psicologia, Sociologia, Ciències Polítiques i altres ciències socials relacionades amb la criminalitat en les diferents disciplines que configuren el sistema de justícia penal, integrades bàsicament pel dret penal substantiu, el procés penal, la criminologia i la victimologia.

Un abordatge complet de les disciplines referides anteriorment que configuren el sistema de justícia penal té com a objecte, a més d’oferir una visió general als futurs professionals d’aquest camp, aprofundir i completar els coneixements assolits parcialment amb alguns estudis de grau –bàsicament Dret i Criminologia.

Atès que es tracta d’un màster acadèmic, però alhora orientat a la recerca, junt amb l’aprofundiment en l’estudi de matèries com el dret penal substantiu, el procés penal, la criminologia –bàsicament teories de la criminalitat– i la victimologia, es pretén formar l'alumnat també des de la vessant de la metodologia de la investigació. Així, la finalitat també és dotar-los dels coneixements i habilitats metodològiques que, més enllà d’esperonar-los a fer un primer treball d’investigació al màster mateix, els introdueixi en la realització d’una tesi doctoral.

APLICACIONS PROFESSIONALS

El màster forma especialistes en sistema de justícia penal; per tant, els proporciona eines per emprendre professions relacionades amb els àmbits següents:

  • el procés penal formal (jutges, fiscals, lletrats o psicòlegs forenses, entre d'altres)
  • la justícia restaurativa i la mediació penal
  • serveis i organitzacions d’atenció a la víctima
  • execució de sancions penals (com ara juristes criminòlegs en centres penitenciaris)
  • investigadors en disciplines científiques relacionades amb el sistema de justícia penal

El màster proporciona una iniciació a la recerca, i permet la integració de l’alumnat en algun dels programes de doctorat relatius al sistema de justícia penal oferts per les quatre universitats que participen en el màster.