Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Màster en Sistema de Justícia Penal    

2n PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ 25 JULIOL AL 12 DE SETEMBRE 

El sistema de justícia penal constitueix el camp en què es tracta la resolució dels conflictes generats per la criminalitat, tant a escala nacional com internacional. Comprèn un conjunt d’institucions conduïdes per professionals formats en diferents disciplines científiques que no han trobat una oferta formativa integral en el mapa de titulacions oficials tradicionals.

Aquest màster - que ja ha arribat a la seva 10a edició - suposa una aposta decidida per la formació integral de futurs professionals i investigadors en l’àmbit del sistema de justícia penal. Pretén la formació transdisciplinària en totes les disciplines que integren les ciències penals. Es tracta de l’únic màster existent a l’àmbit geogràfic espanyol en què s’aborda l’anàlisi en profunditat tant de disciplines jurídiques com de les de base més empírica relacionades amb el fenomen criminal. Justament el títol mateix del màster, sistema de justícia penal, ha estat agafat de referents internacionals consolidats –com ara els estudis homòlegs de la Universitat de Massachussets o de la Universitat de Leicester–, on el qualificatiu criminal justice system s’empra per referir-se a un abordatge interdisciplinari dels aspectes implícits d’aquesta activitat.

Amb la finalitat d’aconseguir aquest objectiu, juristes i criminòlegs de quatre diferents universitats espanyoles, coordinats per la Universitat de Lleida, han ajuntat esforços per tal de possibilitar aquesta oferta docent. Així, junt amb la Universitat de Lleida, imparteixen aquest màster integrants de la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat d’Alacant.

El màster en Sistema de Justícia Penal segueix una metodologia docent semipresencial. Cadascun dels dos semestres s'inicia amb un bloc de docència presencial, que té una durada de dues setmanes en el cas del mòdul troncal (primer semestre) i una durada de quatre jornades al mòdul optatiu (segon semestre). A aquestes jornades segueix la realització d'activitats on line setmanals per a cada un dels mòduls.

true