Inici del Contingut

Guies docents. Curs 2014-2015

 

PRIMER CURS (60 crèdits)
PRIMER SEMESTRESEGON SEMESTRE
CodiAssignaturaTipusCrèditsCodiAssignatura*TipusCrèdits
13300 Dogmàtica Penal i Política Criminal T 7 13305 Nou Dret Penal de l'Empresa* O 6
13301 Delictes contra Bens Jurídics Individuals i Col·lectius T 6 13306 La Violència de Gènere: Tractament Jurídic* O 6
13302 Processos Judicials Penals T 9 13307 Sistema de Sancions Penals* O 6
13303 Teories Criminológiques T 10 13308 Nous Reptes i Tendències de la Criminologia i la Política Criminal* O 6
13304 Victimologia T 6 13309 Treball de recerca B 10

* El número mínim d'alumnes en cada assignatura optativa és de 10 alumnes.

Requisits

Mòdul optatiu: El requisit previ és haver superat el mòdul troncal del màster.

Mòdul de treball de fi de màster: El requisit previ és haver superat totes les matèries integrants del mòdul troncal del màster.