Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Màster interuniversitari en Sistema de Justícia Penal
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Durada: 1 any
Crèdits ECTS: 60
Títol a què dóna dret: Màster oficial en Sistema de Justícia Penal
Centre docent: Facultat de Dret i Economia - Departament de Dret Públic
C. de Jaume II, 73 (Campus de Cappont)
CP 25001 Lleida
Tel. +34 973 70 32 08
Fax + 34 973 70 32 09
http://www.fdet.udl.cat
marc.salat@udl.cat 
fdet.secretariacentre@udl.cat

El preu del crèdit per al curs 2020-2021: 46,11 euros

Núm. de places ofertades: 17

Estructura del màster

Estructura
Mòdul I: Troncal (T) 38
Mòdul II: Optatiu (O) 12
Mòdul III: Treball de fi de màster (B) 10
TOTAL DE CRÈDITS: 60

Curs 2019-20

PRIMER CURS (60 crèdits)
PRIMER SEMESTRESEGON SEMESTRE
CodiAssignaturaTipusCrèditsCodiAssignatura*TipusCrèdits
13300 Dogmàtica Penal i Política Criminal T 7 13305 Nou Dret Penal de l'Empresa* O 6
13301 Delictes contra Bens Jurídics Individuals i Col·lectius T 6 13306 La Violència de Gènere: Tractament Jurídic* O 6
13302 Processos Judicials Penals T 9 13307 Sistema de Sancions Penals* O 6
13303 Teories Criminológiques T 10 13308 Nous Reptes i Tendències de la Criminologia i la Política Criminal* O 6
13304 Victimologia T 6 13309 Treball de recerca B 10

* El número mínim d'alumnes en cada assignatura optativa és de 10 alumnes.

Requisits

Mòdul optatiu: El requisit previ és haver superat el mòdul troncal del màster.

Mòdul de treball de fi de màster: El requisit previ és haver superat totes les matèries integrants del mòdul troncal del màster.